Bio  Individulanost: Ne postoji jedan savršen način ishrane. Naš životni stil, godine, porijeklo, uvjerenja, obrasci i blokade nas čine jedinstvenim. Health Coaching koncept prepoznaje značaj bio- individualnosti i jedinstvene potrebe svakog klijenta.

Primarna ishrana: Pored hrane koja se nalazi na našem tanjiru, mnogo je važnije šta nas „hrani“ iznutra. Kako su naš um, tijelo i emocije u neraskidivoj vezi, da bismo se oslobodili viška kilograma nije dovoljno samo korigovati ishranu i uključiti iscrpljujuće treninge. Kroz holistički pristup radimo na oslobađanju starih, nefunkcionalnih načina razmišljanja, potisnutih emocija, kreirajući jedan posve novi, podržavajući stil života. Uspostavljamo zdravije misli, funkcionalne obrasce ponašanja, spiritualnu praksu, posve jedinstven način ishrane (prilagođen jedinstvenim potrebama klijenta) i adekvatnu fizičku aktivnost. Tek kada se oslobodimo starih obrazaca i emocionalnog naboja oslobodićemo se i štita koji je sačinjen od kilograma, koji smo svjesno ili nesvjesno kreirali da bi se zaštitili od daljih povreda.

Ishrana: Učimo kako da pravilno kombinujemo i biramo namirnice, unaprijedimo zdravlje i kreiramo način ishrane koji je održiv i prilagođen isključivo tvojim potrebama.